De stadsmeeuw in ‘Vroege Vogels’

Roland-Jan Buijs van Buijs Eco Consult B.V. doet sinds 2003 kleurringonderzoek aan grote meeuwen in Zuidwest Nederland. De laatste jaren wordt er met behulp van een aantal fanatieke ringaflezers gekeken naar de verplaatsingen van met name zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in Den Haag. Een voorbeeld van het veldwerk is hier…

lees meer

Nieuw thuis voor de eikelmuis

Eerder dit jaar waren wij, als een van diverse partijen (Arcadis, Provincie, OZHZ, Zoogdiervereniging & Van Gelder e.a.) betrokken bij het veilig stellen en verhuizen van een populatie eikelmuizen in Rijswijk. Na het ´vangen´ zijn de dieren opgevangen in een gespecialiseerde dierenopvang en recent hoorden we dat ze (door inspanningen…

lees meer

De levende natuur

Meeuwenoverlast in urbane gebieden is een ingewikkeld vraagstuk waar veel misverstanden over bestaan. In diverse gemeenten zijn er jaarlijks terugkerende klachten over overlast.

lees meer

Nieuw nest

Bij een project in Zuid-Holland verdwijnt een stukje van een bosperceel waarin een nest van een havik aanwezig is. De boom met het bestaande nest verdwijnt niet, maar

lees meer