Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden.

Deze nieuwe wet vervangt drie voormalige wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Concreet betekent dit een iets ander wetskader, provinciale verschillen en in uitzonderingen nieuwe en niet meer strict beschermde soorten! Buijs Eco Consult informeert u graag over de veranderingen is uw specifieke situatie.

De nieuwe wet is in het leven geroepen om het gemakkelijker te maken om de wet toe te passen.

Het doel van de wet is drieledig:

 1. Bescherming van de dieren en planten in Nederland
  Zoveel mogelijk diversiteit in het aantal planten- en diersoorten is erg belangrijk voor de natuur. Een goede natuurbescherming is erg belangrijk , want als het goed gaat met de natuur, is er ook meer ruimte voor economische of andere maatschappelijke activiteiten.
 2. Decentralisatie van verantwoordelijkheden
  In de nieuwe Wet Natuurbescherming is bepaald dat de provincies voor hun grondgebied zelf bepalen wat wel en niet mag in de natuur. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld gebieden van Rijkswaterstaat, ProRail ed. hiervoor blijft RVO bevoegd gezag.
 3. Vereenvoudiging van regels
  Onder de nieuwe wet krijg je een rechtsdocument waarmee zowel vergunning als ontheffing wordt verleend.

 

2 reacties

 1. levende geschiedenis

  Dit is een zeer nuttig pagina. Veel interessante informatie. dank u wel

 2. Zeer goede blog! Ik vond zeer goede informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

zestien + tien =