Tijdelijke natuur

Verspreid over Nederland liggen vele hectares grond ongebruikt in afwachting op definitieve inrichting. Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld, opgespoten haven- en industrieterreinen en woningbouwgebieden en braakliggende landbouwgebieden voordat deze bestemming gereed is.

Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming gekregen om in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke bestemming krijgt.

Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De omwonenden, werkenden en recreanten kunnen genieten van nieuwe natuur en eventueel meehelpen bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke natuur. Daarnaast is de eigenaar van de tijdelijke natuur vooraf zeker gesteld dat hij de beschermde soorten als gevolg van de tijdelijke natuur bij inrichting ook weer mag verwijderen.

Reeds gerealiseerde tijdelijke natuur waarbij Buijs Eco Consult betrokken is geweest laat ook zien dat de natuur profiteert: pioniervegetatie, rugstreeppadden en oeverzwaluwen hebben graag gebruik gemaakt van deze locaties in de afgelopen jaren.

Reageren is niet mogelijk