Ecologie

Het ecologisch werkveld richt zich op o.a. het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie- en monitoringsgegevens, het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch- en natuuronderzoek, en advisering en begeleiding bij op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving en praktische uitvoerbaarheid van uw ontwikkeling steeds centraal staat.

Reageren is niet mogelijk