Ecologie

Het ecologisch werkveld richt zich op o.a. het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie- en monitoringsgegevens, het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch- en natuuronderzoek, en advisering en begeleiding bij op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving en praktische uitvoerbaarheid van uw ontwikkeling steeds centraal staat.

Quickscans

Quickscans

Natuurtoets

Natuurtoets

Onderzoek, monitoringen en inventarisaties

Onderzoek, monitoringen en inventarisaties

Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding

Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

Cursussen & Voorlichting

Cursussen & Voorlichting

Reageren is niet mogelijk