Onderzoek, monitoringen en inventarisaties

Buijs Eco Consult kan uw partner zijn als het gaat om het uitvoeren van ecologisch onderzoek, monitoringen en inventarisaties, zo kunnen effecten van uw beheer en/of uw voorgenomen ontwikkeling worden getoetst aan een aanwezige populatie.

Enkele voorbeelden van veelvuldig uitgevoerde onderzoeken van Buijs Eco Consult zijn in onderstaande impressie opgenomen.

Deze opgedane populatiekennis wordt ingezet bij het beheer en/of ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor problemen met broedende, rustende, fouragerende beschermde dieren of aanwezige planten/habitatsoorten wordt voorkomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.