Vogelonderzoek

Vogels staan bekend als indicatoren voor de natuurwaarden van gebieden en vervullen daardoor een grote rol binnen de ecologische monitoring. Monitoring van vogels kan hulpvol zijn bij het detecteren van een ontwikkeling in een gebied. Op basis van deze monitoringsgegevens kan een terreinbeheerder het huidige beheer onderbouwd doorvoeren of, indien noodzakelijk, aanpassingen doorvoeren om instandhoudingsdoelen en/of ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.

Buijs Eco Consult helpt u graag bij monitoringen. De tellingen en inventarisaties worden volgens gestandaardiseerde methoden uitgevoerd zodat de verzamelde gegevens ook kunnen worden gebruikt in landelijke meetnetten (SOVON).

Daarnaast zijn wij (veelal in samenwerking en met dank aan medewerking van anderen) bezig met eigen (ring)onderzoeken.

Medewerkers van Buijs Eco Consult zijn daarnaast ook betrokken bij vogelonderzoek voor Sovon Vogelonderzoek Nederland (als DC), Vogelbescherming Nederland en het Vogeltrekstation.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.