Vleermuisonderzoek

Buijs Eco Consult heeft ruime ervaring met onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen.

Binnen het (jaarrond) vleermuisonderzoek wordt er gekeken naar vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied.

Deze kunnen als gevolg van onder andere de sloop en renovatie van gebouwen, de kap van bomen en structuren veranderen. De basis voor dit onderzoek is altijd het meest recente vleermuisprotocol.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.