Overige zoogdieronderzoek

Buijs Eco Consult onderzoekt naast vleermuizen ook andere zoogdieren.

Dit zijn uiteenlopende onderzoeken, vaak gebruik makend van foto/videovallen voor het fysieke bewijs, naar het voorkomen en de verspreiding van onder meer bevers, boommarter en steenmarter, maar ook waterspitsmuis en noordse woelmuis.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.