Overige zoogdieronderzoek

Buijs Eco Consult onderzoekt naast vleermuizen ook andere zoogdieren.

Dit zijn uiteenlopende onderzoeken, vaak gebruik makend van foto/videovallen voor het fysieke bewijs, naar het voorkomen en de verspreiding van onder meer bevers, boommarter en steenmarter, maar ook waterspitsmuis en noordse woelmuis.

Reageren is niet mogelijk