Flora onderzoek

Voor het beheer van gebieden is het van belang om ook de vegetatie in beeld te brengen en te volgen. Hiervoor zijn afhankelijk van de vraagstelling verschillende inventarisatiemethoden/karteringen te gebruiken.

De volgende onderzoeken worden door ons uitgevoerd:

  • Karteren van de door Flora- en faunawet beschermde soorten;
  • Karteren voor de nieuwe Wet natuurbescherming beschermde soorten;
  • Inventariseren van alle plantensoorten;
  • Quickscans en natuurtoetsen;
  • Advies bij beheer en inrichting.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.