De levende natuur

Meeuwenoverlast in urbane gebieden is een ingewikkeld vraagstuk waar veel misverstanden over bestaan. In diverse gemeenten zijn er jaarlijks terugkerende klachten over overlast.

Deze overlast kan lokaal heel hinderlijk zijn -geluid, mest, duikvluchten- met name in het zomerseizoen wanneer veel mensen buiten zijn. In het recente artikel in “De levende Natuur” (tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer) bieden onderzoekers van Buijs Eco Consult inzicht in de problematiek en bieden enige handreikingen voor de oplossingsrichtingen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

http://www.delevendenatuur.nl/tijdschrift.php?editie=11220

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.