Ecologie

Het ecologisch werkveld richt zich op o.a. het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie- en monitoringsgegevens, het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch- en natuuronderzoek, en advisering en begeleiding bij op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving en praktische uitvoerbaarheid van uw ontwikkeling steeds centraal staat.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.