Welkom op de website van Buijs Eco Consult

Buijs Eco Consult B.V. is een onafhankelijk advies- en onderzoeksbureau dat zich richt op advies en onderzoek binnen de vakgebieden ecologie, milieu en duurzaamheid. Daarnaast verzorgt BEC ook cursussen en voorlichting over deze genoemde onderwerpen en de (nieuwe) Wet natuurbescherming in het algemeen.

Standpunt van Buijs Eco Consult:
Goed advies is maatwerk én is gericht op praktische uitvoerbaarheid!

Informatie over de diverse onderwerpen is (in het kort) terug te vinden op deze website. Voor meer informatie kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Buijs Eco Consult of uw vraag makkelijk en direct stellen via het contactformulier.

Het ecologisch werkveld richt zich op o.a. het uitvoeren van quickscans, het aanleveren van betrouwbare inventarisatie- en monitoringsgegevens, het uitvoeren van soortenonderzoek, ecologisch- en natuuronderzoek, en advisering en begeleiding bij op ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het voorkomen van overtredingen van de natuurwetgeving en praktische uitvoerbaarheid van uw ontwikkeling steeds centraal staat.

Daarnaast kan Buijs Eco Consult u bijstaan bij duurzaamheids- en milieuvraagstukken, zoals het beoordelen van rapportages en u adviseren en u begeleiden bij de verdere uitwerking van deze resultaten in de praktijk; wat betekent dit nu concreet voor uw plannen en ontwikkelingen. In de nabije toekomst is ook het opstellen van (natuur)rapportages in het kader van BREEAM  onderdeel van ons portfolio.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.