Over ons

Ing. Roland-Jan Buijs is de oprichter van Buijs Eco Consult. Al vanaf zijn jongste jaren is natuur een belangrijk onderdeel van zijn leven. Met deze bijzondere interesse voor wat leeft en groeit in zijn omgeving heeft hij, in eerste instantie hobbymatig, en vanaf 2008 ook professioneel, al meer dan 20 jaar ervaring in ecologische monitoring en onderzoek.

Met de nodige docentenervaring en kennis van groene wetgeving wil hij ‘idealistisch’ groen en het ‘praktische en doelmatige’ combineren. Op deze wijze is hij overtuigd dat hij uw gewenste gesprekspartner is: Een adviseur die vanuit de praktijk denkt om voor u de meest passende oplossing te vinden en de vaardigheden bezit om uw belangen te vertegenwoordigen bij eventuele belanghebbenden en het bevoegd gezag.

 

Ing. Suzanne Halters is mede eigenaar van Buijs Eco Consult en is haar carrière gestart bij een groot internationaal ingenieurs- en adviesbureau. In 2017 heeft zij de stap gezet om meer regie te krijgen over haar eigen leef- en werkomgeving.

Zij heeft 15 jaar professionele ervaring in projectcoördinatie voor milieuonderzoeken (o.a. bodem, asbest, archeologie, NGE, ecologie en veiligheid), planvoorbereiding, uitvoering en advisering. Dit gecombineerd met de persoonlijke interesses voor ecologie, duurzaamheid & leefbaarheid, fotografie, conceptueel en pragmatisch denken wil zij de ‘verplichtingen uit de wetsbepalingen’ combineren met de ‘doelmatige mogelijkheden’ bij uw voorgenomen ontwikkelingen.

Verder maken we gebruik van een flexibele groep collega’s die we afhankelijk van de klantvraag, drukte en benodigde expertise inzetten op de projecten. En hebben we een netwerk van gespecialiseerde deskundige partijen waar we in specifieke projecten mee samenwerken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.