Quickscan

Bij  alle ruimtelijke ingrepen en niet bestendig beheer dient volgens de Wet Natuurbescherming rekening te worden gehouden met beschermde planten- en diersoorten en beschermde gebieden. Hiervoor is in ieder geval een quickscan noodzakelijk.

Buijs Eco Consult heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van quickscans en kan desgewenst het gehele traject begeleiden:

  • oriënterend veldonderzoek (quickscan) en rapportage van bevindingen;
  • het uitvoeren van eventueel aanvullend onderzoek naar aanwezigheid van specifieke (strikt) beschermde soorten;
  • formuleren van maatregelen bij aantreffen van beschermde soorten;
  • het indien noodzakelijk zoeken van passende alternatieve uitvoeringsmogelijkheden;
  • verzorgen van eventueel benodigde ontheffingsaanvraag;
  • en indien nodig ecologische begeleiding tijdens uitvoering van het werk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.