BREEAM

BREEAM-NL is de Nederlandse versie van het wereldwijd meest gebruikt duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen. Overweegt u een BREEAM-certificering? Dan kunnen wij voor het onderdeel BREEAM Gebiedsontwikkeling de benodigde natuurrapportage laten verzorgen, wij zijn momenteel bezig om deze deskundigheid verder te laten vastleggen.

De BREEAM-natuurrapportage wordt opgesteld aan de hand van een bureaustudie en een veldbezoek. Daarbij worden de aanwezige en potentiële natuurwaarden in kaart gebracht. Ook wordt bekeken in hoeverre uw project kan bijdragen aan het behouden en versterken van de lokale (en regionale) biodiversiteit. Wij maken daarvoor gerichte voorstellen voor de (terrein)inrichting, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij lokale en regionale biodiversiteitsinitiatieven en lokaal en provinciaal beleid.

Gaat het om een ontwikkeling of nieuwbouw, dan stellen wij een ecologisch werkprotocol op en begeleiden wij het gehele proces.

Daarbij wordt o.a. gelet op aanwezige flora en fauna, mogelijkheden voor mitigerende maatregelen en het duurzaam concept/ontwerp. Indien aan de orde stellen wij ook een beheerplan op, monitoren wij de effecten van de genomen maatregelen en geven wij advies over eventuele bijsturing.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.