Impressie werkvelden

Buijs Eco Consult kan u bijstaan bij duurzaamheids- en milieuvraagstukken, zoals het beoordelen van rapportages en u adviseren en u begeleiden bij de verdere uitwerking van deze resultaten in de praktijk; wat betekent dit nu concreet voor uw plannen en ontwikkelingen.

Wij kunnen u helpen bij het formuleren van de onderzoeksvragen, beoordelen van de reeds uitgevoerde onderzoeken, plannen opstellen en u en eventueel uw aannemer begeleiden bij de uitvoering van uw ontwikkeling en daarbij bijkomende milieuaspecten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.